Geef je stem voor de ethische en duurzame bank!

Jouw stem telt: laat van je horen vóór 30 september

18 635

mensen hebben hun stem al laten horen.

Deze teller wordt regelmatig bijgewerkt (27/09/2022 om 11u08)

NewB wil laten zien dat een ethische en duurzame bank meer dan ooit nodig is in het huidige financiële landschap. Akkoord? Teken dan voor NewB en deel deze pagina voor 30 september.

Teken voor 30 september!

Onze lokale, ethische en duurzame bank staat er dankzij jullie. Samen bieden we een antwoord op de economische, sociale en ecologische crisis. NewB doet niet aan greenwashing en zorgt ervoor dat jouw geld geen fossiele brandstoffen financiert maar projecten die er echt toe doen.

Een jaar na de publieke lancering staat NewB voor een nieuwe uitdaging. Voor 30 september moeten we vers kapitaal vinden bij institutionele investeerders. Hiermee financiert NewB haar ontwikkeling en de uitbreiding van het kredietaanbod voor professionelen en particulieren binnen de voorgeschreven bankratio’s.

Eens te meer maak jij het verschil. Allemaal samen zijn we erin geslaagd om een lokale, ethische en duurzame bank uit de grond te stampen. Vandaag moeten we investeerders laten zien hoeveel mensen NewB en haar missie steunen.

Laat je stem horen, teken voor NewB en deel deze pagina!

Jouw stem wordt niet openbaar gemaakt


Videoboodschap van het NewB-team

HubSpot Video

NL

Exclusief online forum

 

Waarom tekenen voor NewB? Waarom heeft onze bank vers kapitaal nodig? Wat gebeurt er als NewB haar banklicentie zou kwijtspelen?

 
Het NewB-team organiseert een interactieve online sessie om antwoorden en duiding te geven bij de toekomst van NewB.
 
Afspraak op maandag 26 september om 20u
 

Deze organisaties tekenden al

Fondation Chimay Wartoise
NEIBO
8INFINI
ATD vierde wereld
SAWB
Groupe one
STICS
SMART
Citizen Fund
Stichting voor toekomstige generaties
Financité
ULB engagée
CNE
Monceau
École Modave
Relie-F
Dokters van de wereld
REScoop
Courant d'Air
Caritas
Beescoop
Maisons Médicales
Canopea
Concertes
Pirouettes
Village N1
Join For Water
Oxfam
Alveus
Greenpeace
CSC
ACV
Avansa Antwerpen
Bioforum
Imagine
Ecotopie
Le Noyer
Les Grignoux
SOS Faim
Maison Communautaire de la Verte Voie
Maisons Médicales
Partago_horizontaal_metBaseLine_zwart_ndl
CNCD 111111
Nature & Progres
Calendula
Unipso
Agir pour la paix
CSC Mons La louviere
Les Scouts
Klimaatcoalitie
Herwin
Repair & Share
Re'Kwup
De Transformisten
Ecopower
Gezinsbond
AMSAB - ISG
Ondernemers zonder grenzen

1. Waarom tekenen?

Deze oproep is cruciaal voor NewB en moet aantonen dat wij allemaal een andere bank willen, een bank die echt ten dienste staat van onze planeet en samenleving. Bij deze kapitaalverhoging vraagt NewB geen burgers om te investeren maar wil institutionele investeerders overtuigen: onze bank is nodig en krijgt de steun van heel veel mensen.

We moeten deze oproep vandaag lanceren om NewB’s coöperanten en klanten te informeren en aan te zetten tot actie. Het is hoog tijd voor meer duurzaamheid in de banksector met een bank zoals de onze. NewB is een coöperatieve bank: ons hele team staat tot jullie dienst. Eenheid maakt macht en jullie zijn onze kracht. Laten we allemaal samen onze stem verheffen en zo opnieuw het verschil maken.

2. Wat gebeurt er als ik mijn stem geef voor NewB?

Door te tekenen voor NewB toon je potentiële investeerders en de politiek dat een ethische en duurzame bank nodig is. Tekenen verplicht je tot niets concreets op korte termijn. Na de deadline van 30 september hopen we je uiteraard te mogen verwelkomen als NewB-klant. Meer dan ooit is er nood aan een andere bank!

Vandaag gaat het erom jouw stem te laten horen zodat we onze bank verder kunnen ontwikkelen en zo de energietransitie en maatschappelijke projecten in België kunnen ondersteunen. Als je tekent verzamelt NewB jouw gegevens (naam, voornaam en e-mail). Enkel NewB heeft toegang tot deze informatie en die wordt verwerkt volgens ons beleid ter bescherming van persoonsgegevens dat beschikbaar is op www.newb.coop. We willen aantonen dat burgers in de bres springen voor een bank met een lokale en duurzame impact.

3. Hoe kan ik NewB vandaag steunen?

  • Teken voor NewB! Laat je stem horen zodat potentiële investeerders klaar en duidelijk horen dat een ethische, duurzame en burgerbank nodig is. Tekenen verplicht je tot niets maar jouw stem is van belang om investeerders te laten zien dat de bevolking achter NewB staat.

  • Laat anderen tekenen! “Vergeet niet dat een kleine groep bedachtzame, betrokken burgers de wereld kan veranderen. Het is het enige dat ooit heeft gewerkt”. Dit citaat van Margaret Mead is duidelijk, you’ve got the power! Overtuig mensen rondom jou om ook te tekenen. Zorg dat ook jouw vrienden, familie en kennissen hun stem laten horen.

  • Word actieve klant: heb je 10 minuutjes ? Zo lang duurt het om een rekening te openen bij NewB. Een bankkaart om overal ter wereld te betalen, Payconiq, online bank en mobiele app: geldzaken beheer je waar en wanneer je wil. En vooral: onze klanten weten dat hun geld veilig wordt bewaard en niet ingezet op een manier die ingaat tegen hun waarden en ethiek.

4. Wat heeft NewB de afgelopen jaren gedaan?

In drie jaar tijd heeft onze ethische en duurzame bank haar aanbod sterk uitgebreid. Rekeningen, de app, bankkaart, groene leningen, investeringsproducten, verzekeringen… Sinds de banklicentie is ons team non stop blijven werken aan de lancering en de verbetering van onze bankdiensten. Lees er alles over op onze blog.

5. Heeft NewB nog zin vandaag?

Meer dan ooit biedt NewB het perfecte antwoord op de klimaatcrisis. Geen greenwashing bij onze ethische bank want duurzaamheid is stevig verankerd in de grote principes waar we voor staan. Lees hier meer over op onze blog.

6. Waarom heeft NewB geld nodig? Slecht bestuur?

Een tweede kapitaalronde was sowieso voorzien vanaf het begin. Enkel het bedrag en de timing waren nog niet vastgelegd. NewB heeft het geld nodig om het kredietaanbod voor professionelen te ontwikkelen en ook de reglementaire bankratio’s te garanderen voor de komende 3 à 4 jaar.

NewB had overigens te kampen met onvoorziene problemen die de lancering van de bankactiviteiten hebben vertraagd:

  • Naast operationele problemen werd een maand nadat we de banklicentie op zak hadden een lockdown afgekondigd. Hierdoor werd het bijzonder moeilijk om de noodzakelijke collega’s aan te werven om een volledig nieuwe bank uit de grond te stampen.

  • In het financieel plan hadden we aanvankelijk geen rekening gehouden met de overgang naar een negatieve rente. Dit had uiteraard een grote impact op NewB’s inkomsten in de eerste jaren van haar bestaan als bank.

Desondanks is er geen sprake van een catastrofe bij NewB. De bedragen die we nodig hebben zijn belachelijk laag in vergelijking met andere startende banken in Europa en andere ethische banken met een langere staat van dienst. Een bank uit Italië bijvoorbeeld heeft 20 jaar nodig gehad om aan 50.000 klanten te komen en een duurzame bank In België overtuigde in 25 jaar 60.000 klanten. Amper een jaar na de publieke lancering telt NewB al bijna 20.000 klanten!

7. Wat gebeurt er met mijn geld als deze kapitaalverhoging niet lukt?

NewB is verre van failliet. Behoor je tot de 20.000 NewB-klanten, dan loop je geen enkel risico. De bank is voldoende liquide om je uit te betalen. El mocht er toch een probleem zijn dan ben je sowieso beschermd tot 100.000 euro door het depositogarantiestelsel. Behoor je tot de 117.000 coöperanten, dan werd het geld geïnvesteerd met kennis van de risico’s. Als onze bank haar activiteiten zou moeten staken, dan krijgen coöperanten een deel van hun inleg terug nadat NewB aan alle andere verplichtingen heeft voldaan.

8. Valt de voor NewB vereiste kapitaalronde van 2022 te vergelijken met de opeenvolgende herkapitalisaties van de traditionele Belgische grootbanken tussen 2008 en 2012?

Deze kapitaalverhogingen zijn niet te vergelijken om verschillende redenen:

  1. De financiële crisis en de redding van traditionele banken waren het gevolg van slecht risicobeheer bij speculatie op financiële markten. De risico’s waren dermate buiten proportie dat deze banken plots en snel kolossaal veel kapitaal nodig hadden om hun balans terug in evenwicht te brengen. NewB heeft nooit gespeculeerd op financiële markten en zal dat ook nooit doen.

  2. Het gaat om totaal verschillende bedragen. In september 2008 hebben de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid Fortis gered met 11,2 miljard euro waarbij België 4,7 miljard euro veil had. In oktober 2008 was er 6,3 miljard euro nodig om Dexia te redden waarbij verschillende Belgische overheden instonden voor 3 miljard euro. België heeft zich overigens garant gesteld voor de kredietportefeuille van Dexia tot een bedrag van 50 miljard euro. Hier moeten we ook nog 4 miljard aan toevoegen waarmee de Belgische staat het filiaal Dexia bank (vandaag Belfius) heeft gekocht. Wij hebben 40 miljoen euro nodig om ons commercieel aanbod verder uit te bouwen. Dat bedrag is 292 keer kleiner dan wat de overheid heeft ingezet om Fortis en Dexia te redden. De vergelijking houdt dus helemaal geen steek.

  3. De geschiedenis van NewB valt niet te vergelijken. We hebben onze banklicentie pas op zak sinds 2020 en zijn als bank in volle ontwikkeling. NewB is overigens de eerste nieuwe Belgische bank op de Belgische markt in 60 jaar. Een project van een dergelijke grootorde op gang krijgen kost tijd. In de wereld der start-ups draaien de meeste success stories pas break even na meerdere jaren. Anderzijds hebben de bancaire instellingen die kapitaalverhogingen nodig hadden vanaf 2008 meer dan een eeuw ervaring, maar zijn toch in hardnekkige financiële moeilijkheden terechtgekomen.

  4. Na de financiële crisis werden banken veel strenger gereguleerd om reddingsoperaties met dergelijk astronomische bedragen te vermijden. NewB is piepjong, maar moet evenzeer aan al deze strengere regels voldoen.

Wat NewB met je geld doet

 

Grootbanken gebruiken het geld van hun klanten om te investeren in projecten met een rampzalige impact op de planeet en haar bewoners. Het gaat om enorme bedragen en als we niet snel ingrijpen, zal het te laat zijn. Maar wat maakt NewB dan anders? NewB zal nooit investeren in fossiele brandstoffen, bewapening of ontbossing. We willen projecten financieren met een positieve impact op onze samenleving en onze planeet. Wil je ook bijdragen aan een betere wereld voor iedereen?

 

impact argent NL