De toekomst van NewB, in alle transparantie

Lees hier het laatste nieuws over onze coöperatie

Algemene context

Voor 30 september moest NewB 40 miljoen euro vinden bij institutionele investeerders om door te groeien met een kredietaanbod voor particulieren en professionelen binnen de voorgeschreven bankratio’s.

 

De toekomst van NewB

Laatste nieuws


1. Wat zijn de volgende stappen?

De verschillende mogelijkheden voorgelegd op een algemene vergadering die nog dit jaar zal plaatsvinden. Alle coöperanten - de eigenaars van onze bank – kunnen dan beslissen over de toekomst van onze coöperatie.

2. Wat is de impact van de situatie op mij als coöperant?

NewB is niet failliet. Wat er ook gebeurt, ons team blijft instaan voor de verschillende bankdiensten.

Ben je één van de 117.000 coöperanten, dan heb je met kennis van zaken geïnvesteerd in NewB. Als we onze coöperatieve bank moeten ontbinden, dan krijgen coöperanten het overschot van hun inleg terug nadat we hebben voldaan aan alle andere verplichtingen.

3. Bankrekeningen: geleidelijke sluiting

Het afsluiten van de rekeningen is voorlopig onderbroken

NewB moet haar bankactiviteiten jammer genoeg stopzetten. Hierdoor kunnen we bepaalde producten binnenkort niet meer aanbieden. Op middellange termijn moeten we alle NewB zicht- en spaarrekeningen geleidelijk afsluiten.

Tegen wanneer moet ik mijn rekening leegmaken? Zoals bepaald in de algemene voorwaarden geldt er een opzegtermijn. Rekeningen en betaalkaarten zijn voorlopig nog bruikbaar. NewB beschikt overigens over voldoende liquide middelen die nodig zijn zodat iedereen al het geld op hun rekeningen terugkrijgt.

NewB-rekeningen afsluiten in 4 stappen:

  1. Maak het saldo van je spaarrekening over naar je zichtrekening.
  2. Maak het saldo van je zichtrekening over naar een rekening die je hebt (geopend) bij een andere bank.

  3. Download je rekeninguittreksels via de online bank via de website van NewB (niet via de app, zie screenshot hieronder)

  4. Dat is het! Zodra je rekeningen zijn leeggemaakt, zal NewB deze te zijner tijd voor u afsluiten, overeenkomstig de algemene voorwaarden. Tot dan kan u betaalopdrachten geven en betalingen ontvangen. Als het saldo op nul staat worden geen verdere kosten aangerekend.

Screenshot-Oct-25-2022-09-15-09-44-AM

Wat als mijn rekeningen niet op tijd leeg zijn? In dit geval wordt het saldo automatisch overgemaakt op een rekening die speciaal voor dit soort situaties bestemd is. Bedragen die jou toebehoren kan je dan alsnog terugvorderen via een specifieke procedure die we meedelen aan wie dit aanbelangt.

NewB zal haar klanten geleidelijk uitnodigen om het volledige bedrag op zicht- en spaarrekeningen terug te vorderen.

4. Verzekeringen: beperkte impact

Het afsluiten van de bankrekeningen heeft geen impact op de verzekeringen die via NewB zijn afgesloten. NewB staat geregistreerd als verzekeringsagent voor Monceau Générale Assurances SA en hiervoor is geen bankvergunning nodig.

Enkel wie een NewB-rekening gebruikt om via domiciliëring te betalen vragen we om via e-mail (verzekeringen@newb.coop) volgende gegevens over te maken:

  • Naam en voornaam
  • Contractnummer

  • Nieuwe bankrekening om per domiciliëring te betalen

5. Leningen: geen impact op korte termijn

Ook na het afsluiten van de bankrekeningen moeten leningen worden afbetaald. Voorlopig verlopen maandelijkse betalingen via NewB-rekeningen die dus niet mag afgesloten worden en over voldoende saldo moet beschikken.

6. Wat met beleggingen?

Weet vooreerst dat de bevek NewB Invest een aparte juridische entiteit is die los staat van de coöperatie en een eigen raad van bestuur heeft. De stopzetting van de bankactiviteiten heeft geen invloed op de waarde van de aandelen van de bevek NewB Invest. De waarde van de belegging van klanten in deze bevek wordt enkel en alleen bepaald door marktschommelingen die de waarde beïnvloeden van de onderliggende effecten (aandelen, obligaties, etc.) in de portefeuille. Het is van belang dit in het achterhoofd te houden bij elke beleggingsbeslissing.

Voorlopig blijft NewB instaan voor de distributie van het beleggingsfonds en blijven transacties vanaf een NewB-rekening dus mogelijk. Beleggers worden dus nog niet uitgenodigd om hun zichtrekening of effectenrekening af te sluiten. NewB Invest is een ambitieus product waarvoor NewB verschillende scenario's analyseert. We werken volop aan een oplossing die het best tegemoet komt aan de beleggersbelangen binnen het wettelijk en regelgevend kader. 
Het toezicht op elk compartiment beschermt de belangen van beleggers in elk compartiment. Dit aspect houden we nauwlettend in het oog.

We houden beleggers uiteraard op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

7. Waarom heeft NewB bijkomend kapitaal nodig?

Een tweede kapitaalronde was sowieso voorzien vanaf het begin. Enkel het bedrag en de timing waren nog niet vastgelegd. NewB heeft het kapitaal nodig om het kredietaanbod voor professionelen te ontwikkelen en ook om de reglementaire bankratio’s te garanderen voor de komende 3 à 4 jaar.

NewB had overigens te kampen met onvoorziene problemen die de lancering van de bankactiviteiten hebben vertraagd:

  • Naast operationele problemen werd een maand nadat we de banklicentie op zak hadden een lockdown afgekondigd. Hierdoor werd het bijzonder moeilijk om de noodzakelijke collega’s aan te werven om een volledig nieuwe bank uit de grond te stampen.

  • In het financieel plan had NewB aanvankelijk geen rekening gehouden met de overgang naar negatieve rentevoeten. Dit heeft uiteraard een belangrijke impact op NewB’s inkomsten in de eerste jaren van haar bestaan als bank.