Buitengewone algemene vergadering: 6 januari 2023

Het aantal ingeschrevenen (686 personen) haalt echter niet het vereiste quorum van 50% van de coöperanten (58.000 personen) om tot een geldig besluit te kunnen komen.
 
Daarom zal de raad van bestuur, zoals eerder aangekondigd, om onnodige kosten te vermijden aangezien de algemene vergadering geen beslissing kan nemen, geen deelname op afstand organiseren. Zoals de wetgeving voorschrijft, wordt echter een nieuwe buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op zaterdag 14 januari, waarbij geen quorum vereist is. Deze zal dezelfde agendapunten bevatten als de algemene vergadering die op 6 januari was voorzien.

Praktische informatie

Wanneer? 
Vrijdag 6 januari 2023 om 10u30

Waar?
Kruidtuinstraat 75 te 1210 Sin-Joost-ten-Node

Waarom? 

Het doel van deze buitengewone algemene vergadering is de wijziging van de statuten van NewB om de nodige aanpassingen te maken in het kader van het toekomstige verlies van de banklicentie en het partnerschap met vdk bank.

Opgelet, een statutenwijziging vereist een aanwezigheidsquorum van ten minste 50% van de coöperanten. Als dit quorum (i.e. meer dan 58.000 coöperanten fysiek aanwezig) niet wordt bereikt zal de algemene vergadering geen beslissingen kunnen nemen en moet een tweede buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden. Deze tweede algemene vergadering zal kunnen doorgaan onafhankelijk van het aantal aanwezigen en wordt bijeengeroepen op zaterdag 14 januari 2023 om 10u30 met dezelfde agenda als die van 6 januari.

In dat geval ontvangt u nog een bevestiging van uitnodiging, maar blokkeer alvast 14 januari in uw agenda.

Volmacht

Downloaden

Vragen?

De meest gestelde vragen zijn gebundeld in een blogpost.